Saopštenje parlamentarne većine u GV Tuzla

Parlamentarna većina u GV Tuzla koju čine Klubovi vijećnika SDP, TA, DF, te vijećnik nacionalnih manjina Jusić Nedžad i samostalni vijećnici Edim Kadić i Nedim Salibegović smatra da je opozicija u GV Tuzla predvođena Mirnesom Ajanovićem zloupotrijebila i ispolitizovala dobru namjeru „Pokreta za čist zrak“ želeći na taj način ostvariti jeftine političke poene ali i još jednu naknadu (paušal) za održavanje vanredne sjednice GV Tuzla. 

koalicija-sdp-2

Kako je na temu aerozagađenja Gradsko vijeće održalo nekoliko redovnih i vanrednih sjednica, sumnjamo da opozicija nema u prvom planu brigu za građane, nego namjeru da samo naplati još jedan vanredni paušal.  

Napominemo da je na rješavanju aerozagađenja Grad Tuzla uradio mnogo: na  toplifikaciji, uvođenju zelenog vala, o proširenju pješačke zone, a na osnovu Saobraćajne studije, ostalim projektima energetske efikasnosti i slično. Ovi projekti realizirani su sredstvima iz budžeta Tuzle, ali i sredstvima Elektroprivrede, međunarodnih organizacija, kantona i, neznatno, Federacije. Od 2001. godine do danas u projekte toplifikacije investirano je preko 35 miliona KM, sa slijedećim pokazateljima: priključeni toplinski konzum povećan je sa 160 MW na 228 MW; dužina vrelovodne, odnosno toplovodne mreže povećana je na 170 km sa postojećih 67 km; umjesto 209 toplinskih podstanica, danas ih je preko 1.000; od 14.000 korisnika 2001. godine, danas ih je 24.000; površina zagrijavanja je od 970.354 m² porasla na 1,8 miliona m². Tempo priključenja individualnih stambenih i poslovnih objekata na daljinsko grijanje se pojačava. U 2017. i 2018, godini, budžetima je za priključenje na daljinsko grijanje predviđeno oko sedam miliona KM. Grad Tuzla na ovom problemu radi od 2001., i to sve intenzivnije. Prošle godine su, na prijedlog parlamentarne većine, donesene značajne odluke Gradskog vijeća, koje će u ovoj godini omogućiti vlasnicima individualnih stambenih i poslovnih objekata, daleko nižu cijenu za priključak, nego do sada. Po ovoj Odluci, Grad snosi troškove dovođenja cijevi grijanja do zida objekta, a vlasniku ostaje da kupi mjernu stanicu, unutar objekta, koja je jeftinija od cijene kotla i peći na ugalj ili kotla i peći na pelet (izuzetak su tri MZ na kojima su Termoelektrana i šljačišta, koji zato i mjerne stanice imaju besplatno). 

91

Napominjemo i to da Termoelektrana spali oko 3 miliona tona uglja, a domaćinstva oko 250.000 tona, pa prema tome Termolektrana u aerozagađenju zraka paljenjem uglja učestvuje sa preko 90 %, a individualni objekti ispod 10%. Taman da se na daljinsko grijanje priključe svi individualni objekti, ostaje aerozagađenje od paljenja 3 miliona tona uglja u Termoelktrani. Dakle, šta god uradio Grad, bez ugradnje uređaja za odsumporavanje u Termoelektranu Tuzla, kvalitet zraka neće biti poboljšan. 

Smatramo da to zna i opozicija u GV Tuzla koju predvodi Mirnes Ajanović, pa bi bilo logičnije da traže vanredne sjednice parlamenta Federacije i Skupštine Tuzlanskog kantona, ali onda ne bi bilo ni vanredne naknade

Opozicija (BOSS, SDA, SBB i HDZ), po našem mišljenju, navedenom inicijativom ometa i vrši zloupotrebu opravdane građanske inicijative “Pokreta za čisti zrak” i  skreće pažnju javnosti sa glavnog uzroka aerozagađenja. 

Parlamentarna većina u GV Tuzla