Parlamentarna većina u GV Tuzla: Napravljeni su pomaci u rješavanju problema zagađenja zraka

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla jučer su na tematskoj sjednici raspravljali o zagađenju zraka koje je evidentno na području ovog grada, a iz parlamentarne većine koju čine SDP, Tuzlanska alternativa, DF, vijećnik ispred nacionalnih manjina te dva samostalna vijećnika, danas su istakli kako su prvi put napravljeni konkretni koraci kada je u pitanju rješavanje ovog dugogodišnjeg problema.

dav

Na zajedničkoj konferenciji za medije koja je upriličena u Tuzli danas je rečeno da je u proteklih nekoliko godina Gradsko vijeće intenzivno radilo na pokušajima da se prvenstveno ukaže, a potom i otklone uzroci aerozagađenja. “Nemamo dileme da su najveći zagađivači vazduha u Tuzli Termoelektrana i individualna ložišta. Ako treba reći koji više, uzimajući u obzir koliko tona uglja godišnje spali, onda je to zasigurno Termoelektrana sa 90 posto”, rekla je SDP-ova vijećnica u Gradskom vijeću Tuzla Rejhana Dervišević. Ona je kazala i da Gradska uprava skupa s Gradskim vijećem već godina u svojim zahtjevima i zaključcima navodi da je u Termoelektrani Tuzla potrebno realizirati projekt odsumporovanja. Ovo je, navela je Dervišević, jedini način na koji se može dovesti do smanjenja zagađenja zraka u gradu.
“Jučerašnji sastanak nakon nekoliko godina u kojima smo pokušavali dobiti odgovor smatramo našim velikim rezultatom i postignućem, jer nam je prvi put predstavnik Elektroprivrede BiH, odnosno direktor Termoelektrane Tuzla za govornicom javno obećao da će urađaj za odsumporavanje biti ugrađen za 24 do 36 mjeseci”, dodala je Dervišević. Ugrađenje spomenutog uređaja u parlamentarnoj većini smatraju ostvarenjem velikog cilja – minimiziranje problema aerozagađenja. “Svjesni smo činjenice da individualna ložišta itekako čine dio zagađenja, a važno je reći da je s gradonačelnikom i gradskim službama dogovoreno da se ove godine u toplifikaciju uloži oko 4,5 miliona KM što je više za oko 85 posto od naknade koju očekujemo da dobijemo od Elektroprivrede BiH za proizvedenu električnu energiju u 2017. godini.
Preostali dio od oko 15 posto bit će uložen u ranije preuzete poslove i obaveze u mjesnim zajednicama Šićki Brod, Bukinje i Husino”, pojasnila je Dervišević. Vijećnik Tuzlanske alternative Mensur Alić smatra da je izuzetno bitno da je Gradsko vijeće prvi put donijelo konkretne odluke i zaključke koji idu u smjeru rješavanja velikog problema. “Mi ćemo svoje zaključke koje smo donijeli sprovesti u ovoj godini, a to očekujemo da urade i nadležni organi iz Elektroprivrede BiH, odnosno da se u roku od 24 mjeseca, kao što je javno za govornicom obećao direktor Termoelektrane Tuzla, ugrade filteri za odsumporavanje”, zaključio je Alić. Alić je također istakao loš odnos viših nivoa vlasti prema Tuzli, napominjući da su planirali 138 miliona KM utrošiti na projekte za razne ceste, a nijedan projekat se ne tiče Tuzle. Izgradnja dijela zaobilaznice oko Tuzle, te produženje Južne magistrale prema Slavinovićima, neki su od projekata gdje bi trebalo izdvojiti sredstva za Tuzlu, a čijom bi se realizacijom također uticalo na smanjenje aerozagađenja u gradu. Na kraju press konferencije ponovljeno je da će stranke parlamentarne većine ispuniti obećanja, iako se susreću sa opstrukcijama u vijeću od strane opozicionih stranaka.
Press GO SDP BiH Tuzla
Podijeli
Tags:
, , ,