Pozivamo Dom naroda FBiH da zakonom zamrzne isplatu naknada za odvojeni život

56fd0be8-08bc-43b7-bd6f-437a0a0a0a64-14594185121341-718x446-1

Socijaldemokratska partija BiH poziva delegate Doma naroda Parlamenta FBiH da na današnjoj sjednici podrže izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, kojim bi se zamrznula isplata naknada za odvojeni život.

Usvajanjem ovog Zakona naknade za odvojeni život prestale bi se isplaćivati ministrima, zastupnicima, delegatima, predsjedniku i potpredsjednicima FBiH, kao i savjetnicima imenovanim u ove institucije.

Obustava ovih naknada trajala bi sve dok prosječna plaća u FBiH ne dostigne iznos od 1.200 KM, a Zakonom je predviđeno i vezanje iznosa ovih naknada za iznos osnovice za obračun plaća u skladu s ovim Zakonom, koja u ovom trenutku iznosi 315 KM, i to na način da ove naknade ne smiju biti više od ovog iznosa, kada i ako ponovo budu isplaćivane.

Usvajanjem predloženih izmjena i dopuna Zakona o plaćama u organima vlasti FBiH, ostvarile bi se uštede od minimalno milion KM na godišnjem nivou.

Nema nikakvog razloga da se ovaj zakon ne usvoji danas u formi prijedloga, a svaki pokušaj da se procedura usvajanja ovog zakona razvuče SDP neće prihvatiti.

sdp.ba

Podijeli