Osnovne organizacije – Radni sastanak OO Batva

Dana 18.12.2017 u 19:00 sati održan je sastanak članica i članova Osnovne organizacije Batva. Sastanku članstva su prisustvovali Predsjednik Gradske organizacije SDP BiH Tuzla Slađan Ilić i sekretar GO SDP BiH Tuzla Adis Kovčić.

 

bty

Nakon druženja organizovanih u Osnovnim organizacijama SDP BiH Tuzla u periodu oktobar – novembar, ovaj sastanak je najava radnih obilazaka osnovnih organizacija od strane rukovodstva Gradske organizacije SDP BiH Tuzla, sa ciljem upoznavanja rukovodstva sa situacijom u Osnovnim organizacijama, ali i upoznavanje članstva sa aktivnostima i dešavanjima u Gradskoj organizaciji SDP BiH Tuzla i stanju u Gradskom vijeću Grada Tuzla.

 

bty

Predsjednik Ilić je članice i članove upoznao sa aktuelnim događanjima na području Grada Tuzla, ali i Bosne i Hercegovine. Neke od tema koje su se našle na dnevnom redu sastanka su aktuelna politička situacija, projekti komunalne infrastrukture na području mjesne zajednice Batva, interesni oblici organizovanja OO Batva, članarine, kadrovska politika …

Članice i članovi su pozdravili ovaj vid održavanja sastanka i želju da se i u narednom periodu zadrži ovakva praksa, a naročito zbog predstojećih Opštih izbora 2018. godine.

Press GO SDP BiH Tuzla

Podijeli