Nastavak realizacije Poslovne zone “Kreka Sjever”, potpisani ugovori o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle

Nakon što je Gradsko vijeće Tuzla, na prijedlog gradonačelnika Tuzle, usvojilo Odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača i davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu grada Tuzle, u četvrtak  su u prostorijama Gradske uprave potpisani ugovori o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle u okviru Poslovne zone “Kreka Sjever” u Tuzli.

Ugovori su potpisani između Grada Tuzle i poslovnih subjekata kao nosilaca prava građenja, i to „PROBOSING“ d.o.o. Tuzla, „EKO SIROVINA“ d.o.o. Tuzla i „KOALA AUTOMOTIVE“ d.o.o. Tuzla. Time je osiguran nastavak realizacije Poslovne zone “Kreka Sjever” na dodatne četiri parcele, a nosioci prava građenja – poslovni subjekti, su uz vrlo povoljne uslove dobili priliku da u ovoj Poslovnoj zoni grade svoje proizvodne objekte, uz obavezu da osiguraju određeni broj novih radnih mjesta.

Potpisivanju ugovora, uz postupajućeg notara, prisustvovali su  gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, predstavnici nadležnih gradskih službi kao i predstavnici navedenih poslovnih subjekata koji su iskazali veliku zahvalnost i interes da na području grada Tuzle izgrade proizvodne objekte i iste, čim se za to steknu uslovi, stave u funkciju.

Gradonačelnik Tuzle čestitao je odabranim najpovoljnijim ponuđačima, koji su potpisivanjem ugovora postali i nosioci prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle, zaželio sreću u budućem poslovanju te najavio dalji nastavak realizacije Poslovne zone “Kreka Sjever” u Tuzli i nastojanje Grada Tuzle da, u okviru zakonskih mogućnosti, osigura što povoljniju poslovnu klimu za sve buduće investitore.

Nosioci prava građenja u obavezi su da nakon pravosnažnosti odobrenja za građenje pribavljenog od strane nadležne službe, započnu svoje radove na objektu u roku od 12 mjeseci od dana pravosnažnosti odobrenja za građenje, te otvore najmanje jedno radno mjesto na 100 m2 bruto površine građevinske parcele na kojoj je planirana izgradnja poslovnog objekta. S obzirom na površinu parcela za koje su danas potpisani ugovori o osnivanju prava građenja na nekretninam u vlasništvu Grada Tuzle, poslovni subjekti, nosioci prava građenja, u obavezi su da otvore minimalno 135 radnih mjesta.

Također, jedan od uslova koji odabrani ponuđači – nosioci prava građenja moraju ispuniti jeste da su u obuhvatu Regulacionog plana, odnosno Poslovne zone “Kreka Sjever” u obavezi obavljati proizvodno-prerađivačke djelatnosti  koje po svojim tehnološkim karakteristikama i zahtjevima ne smiju negativno utjecati na postojeće djelatnosti, objekte i okolinu, niti je dozvoljena izgradnja kompleksa čija je namjera skladištenje, izuzev minimalnih skladišta neophodnih za proizvodno – tehnološki kompleks. Osim toga, zabranjeno je i da se zagrijavanje prostorija budućeg poslovnog objekta vrši spaljivanjem štetnih i otrovnih nus proizvoda pri proizvodnji finalnog proizvoda svoje djelatnosti, ili da se zagrijavanje vrši fosilnim gorivima. Dakle, Grad Tuzla još jednom je iskazao interes i volju da podrži razvoj realnog sektora i omogući povoljan poslovni ambijent za sve investitore, ali i da pomogne u otvaranju novih radnih mjesta i očuvanju i zaštiti životne okoline.

izvor: tip.ba