Grad Tuzla pripremio nove olakšice za građane kako bi se smanjio broj individualnih ložišta; Planirana nabavka prečistača zraka u vrtićima

Na sjednici Kolegija gradonačelnika Tuzle u utorak je razmatrana informacija o stanju aerozagađenja na području Grada Tuzle. Kako je istaknuto, poboljšanje kvaliteta zraka je jedan od tri glavna strateška cilja za naredni period. Ukazano je na složenost problematike, potrebu sistemskog pristupa rješavanju problema, od strane svih nivoa vlasti, pa sve do podizanja svijesti svakog pojedinca. S tim u vezi, Gradska uprava Tuzle pripremila je nove olakšice za građane kako bi se smanjio broj individualnih ložišta.

Nove olakšice 

˝Jedna od dodatnih olakšica koju predlažemo jeste sufinansiranje troškova nabavke i ugradnje kompaktnih podstanica za individualne stambene objekte u dijelovima grada u kojima je sistem daljinskog grijanja izgrađen po ranijem konceptu. U tim dijelovima grada stambeni objekti mogu se isključivo priključiti preko ugrađene kompaktne podstanice čija nabavka i ugradnja je u odnosu na mjerno-regulacionu stanicu (u dijelovima grada sa novim konceptom) više nego duplo skuplja. Druga olakšica koju predlažemo Gradskom vijeću Tuzla je Odluka po kojoj bi se naknada za angažovani kapacitet za individualne stambene objekte u potpunosti ukinula. To znači da građani koji žele da se priključe na centralno grijanje bili bi oslobođeni plaćanja ove finansijske obaveze. Naprimjer, za stambeni prostor od 150 kvadrata visina naknade do sada je iznosila oko 840 KM˝, izjavila je pomoćnica gradonačelnika Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle Mirela Uljić.

U cilju zaštite zdravlja najmlađe populacije iz Budžeta će biti izdvojena sredstva za nabavku prečistača zraka za sve odgojne grupe u svim vrtićima JU Naše dijete Tuzla, čiji je osnivač Grad Tuzla.

Dugogodišnji problem

Tuzla se, kao i mnogi gradovi u region, sa problemom zagađenosti zraka suočava skoro 50 godina. Specifičnost Tuzle u odnosu na druge gradove regiona jeste što Tuzla ima Termoelektranu, koja koristi staru tehnologiju i nema ugrađene uređaje za odsumporavanje. ˝Termoelektrana Tuzla je odgovorna za preko 90 posto zagađenosti zraka u Tuzli, kao što to smatra najveća evropska mreža HEAL koja se bavi uticajem onečišćenja okoliša na zdravlje. Za manje od 10 posto zagađenosti odgovorni su drugi zagađivači, kao što su individualna ložišta, saobraćaj itd. Iz toga proizilazi naš zahtjev Vladi FBiH i Termoelektrani Tuzla da pod hitno ugrade uređaj za odsumporavanje˝, istakao je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Šta je urađeno?

Prema njegovim riječima, lokalna vlast u Tuzli uradila je na rješavanju problema aerozagađenja više od bilo koje lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini. ˝U Tuzli je 55 posto domaćinstava na sistemu daljinskog grijanja. Preko 80 posto, ukupne površine poslovnih prostora koristi daljinsko grijanje ili toplotne pumpe. U zadnjih 15 godina izgrađeno je preko 110 kilometara mreže daljinskog grijanja. Broj korisnika daljinskog grijanja se skoro udvostručio. Stvoreni su uslovi da se sve kolektivne stambene i poslovne zgrade priključe na daljinsko grijanje. Mreža toplifikacije se kontinuirano širi i na individualne stambene i stambeno-poslovne prostore˝, rekao je gradonačelnik Tuzle i dodao: ˝Od 2017. godine za građane cijena priključivanja na daljinsko grijanje je znatno niža od ranije cijene. Oko 210 objekata u Bukinju i Šićkom brodu je sredstvima iz budžata Grada besplato priključeno na daljinsko grijanje, a u toku je rješavanje zahtjeva za još oko stotinu stambenih jedinica. Blizu stotinu individualnih objekata u drugim mjesnim zajednicama je dobilo besplatne priključke do zida objekta. Kontinuirano se radi na proširenju toplovodne mreže. U toku su projekti proširenja mreža iz centralne toplinske podstanice Kula, toplifikacija individuaslnih objekata u Batvi, Brčanskoj malti i Mejdanu˝.

Podsjećamo, osim širenja mreže toplifikacije, od 2019 godine, kada je Gradsko vijeće donijelo Odluku o sufinansiranju mjera smanjenja aerozagađenja, vlasnici objekata na ime subvencije mogu dobiti do 5.000 KM za toplotne pumpe i utopljavanje zgrada, a radi eliminisanja peći na fosilna goriva.  Kako je istaknuto, dosta je urađeno, ali ima i dosta toga što još treba uraditi.

Potrebne mjere iz nadležnosti TK

Iako je Gradsko vijeće Tuzla, krajem 2017. godine, podnijelo Inicijativu vlastima TK za izmjenu Zakona o komunalnim djelatnostima, kako bi se vlasnicima svih poslovnih prostora i većih stambenih zgrada naložilo da su obavezni da se priključe na daljinsko grijanje, ukoliko za to postoje tehničke mogućnosti ili da pređu na neki drugi ekološki prihvatljiv način zagrijavanja i prestanu koristiti fosilna gorica, ovaj zakon do sada nije donesen.

˝Zbog zagađenosti zraka i drugih ekoloških problema u Tuzli, Lukavcu, Živinicama i drugim gradovima i općinama TK, Kanton umjesto jedoga, mora imati najmanje 10 ekoloških inspektora. Grad Tuzla ulaže velika novčana sredstva u širenje mreže daljinskog grijanja, te daje velike poticaje za utopljavanje objekata i toplotne pumpe, a Tuzlanski kanton koji ima višestruko veći budžet od Grada Tuzle, takve poticaje ne daje˝, naglasio je Imamović.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK ulaže sredstva u održavanje uređaja za monitoring kvaliteta zraka u TK. S obzirom na vjerodostojnost uređaja i monitoring građanima se preporučuje da na osnovu Zakona, samo ove podatke smatraju relevantnim. Naime, na tržištu su se pojavili jeftini (17 eura) ‘uređaji’ koji koriste mnogi, a koji ne pokazuju vjerodostojne podatke, čime se u vremenu temperaturnih inverzija stvara stanje panike kod građana.

Potrebne mjere Federacije BiH

Kako je istaknuto, od Vlade FBiH i JP Elektroprivrede BiH se zahtjeva da bez odlaganja ugrade uređaje za odsumporavanje na Termoelektrani Tuzla. U 2019. godini Elektroprivreda BiH je u budžet Grada Tuzle uplatila oko 4,1 milion KM. Ova sredstva nisu ni blizu dovoljna da bi se pristupilo ozbiljnijem rješavanju problema aerozagađenja na području  Tuzle.

Kako se u Federaciji BiH sa dva različita Zakona uređuje izdvajanje sredstava po osnovu rada elektroenergetskih objekata  termoelektrana i hidroakumulacionih objekata) naknada lokalnim zajednicama na čijem području se nalaze termoelektrane je šest puta manja od naknade općinama i gradovima na čijem području se nalaze hidroakomulacioni objekti.

˝Tražimo da se iznos navedenih naknada izjednači na način da se poveća iznos izdvajanja lokalnim zajenicama, na čijem području se nalaze termoelektrane, kao što su Tuzla i Kakanj ili da se ukupan iznos sredstava ravnomjerno raspodjeli na općine i gradove˝, kazao je Imamović.

Iz Gradske uprave Tuzla zahtjevaju od Vlade FBiH, Ministasrtva pravde FBiH, da federalni zatvor u Tuzli priključi na daljinsko grijanje. Traži se od Ministarstva okoliša i turizma FBiH da pri raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH prioritet imaju projekti koji će dovesto do smanjenja zagađenosti zraka. Također, traži se od Federalne uprave za inspekcijske poslove i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da vrše pojačan nadzor nad subjektima/operaterima, da li ispunjavaju uvjete iz okolinske dozvole, a onima koji takve uvjete ne ispunjavaju da uskrate okolinske dozvole dok ne ispune propisane uvijete.

Informacija o zagađenosti zraka na području grada Tuzle, sa prijedlogom mjera ujedno će biti tema sjednice Gradskog vijeća Tuzla koja će biti održana u četvrtak, 30. januara.

 

izvor: tip.ba