Besplatne pripreme za prijemne ispite na fakultete Univerziteta u Tuzli | 2016

Drugarice i drugovi,
već sedmu godinu zaredom, Forum mladih GO SDP Tuzla organizuje projekat Besplatne pripreme za prijemne ispite na UNTZ, gdje kroz besplatnu instruktivnu nastavu naših profesora/ica i volonterski angažman naših članova/ica, maturanti/ice koji se prijave imaju priliku ponoviti naučeno i prikupiti informacije važne za pripremu za jedan od najvažnijih ispita u našim životima i potražiti odgovore na eventualne nejasnoće i pitanja koja se tiču predmeta u okviru kojih se spremamo za prijemni ispit na Univerzitet u Tuzli.

Prijaviti se možete putem sljedećeg linka. Broj prijava je ograničen!


Više o projektu Besplatnih priprema pročitajte ovdje.