Zakazana vanredna sjednica Gradskog vijeća Tuzla: U vezi odluke Vlade FBiH da se kasarna u Ljubačama dodijeli za smještaj migranata

U vezi sa odlukom Vlade Federacije BiH, da se kasarna u Ljubačama dodijeli Vijeću ministara BiH za smještaj migranata, gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, uputio je Gradskom vijeću Tuzle prijedlog za sazivanje vanredne sjednice Gradskog vijeća, sa jednom tačkom dnevnog reda:

Razmatranje i usvajanje prijedloga zaključaka u vidu negativnog odgovora na Odluku Vlade Federacije BiH.

Zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Tuzla je, na prijedlog gradonačelnika Grada Tuzle i uz saglasnost Kolegija Gradskog vijeća, zakazao vanrednu sjednicu Gradskog vijeća, koja će se održati u ponedjeljak, 18.11.2019. sa početkom u 11.30 sati u Sali za sjednice Gradskog vijeća Tuzla.

Vlada Federacije BiH, bila je dužna u skladu sa članom 4. stav 6. Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, da prije donošenja odluka, koje se direktno tiču građana u obje lokalne zajednice (Gradu Tuzli i Gradu Živinice) konsultovati lokalne vlasti, a Vlada Federacije BiH je takvu obavezu svjesno izbjegla. Osim toga, migrantske centre treba graditi sa namjerom da se zbrinu migranti, a ne da se ugroze lokalne zajednice. Zato ih treba graditi na mjestima gdje nema lokalnog stanovništva, a takvih mjesta je u BiH, kao i u Federaciji BiH, dovoljno.

Izvor: tuzlarije.net

Podijeli