U Tuzli održan edukativni trening u okviru programa Političkog osnaživanja žena

Danas je u Tuzli održan prvi edukativni trening u okviru programa Političkog osnaživanja žena koje Forum liijeve inicijative realizuje u saradnji sa Olof Palme centrom. Cilj treninga bio je osnaživanje lokalnih aktivistkinja ili članica ljevičarskih organizacija kroz kreiranje i upućivanje inicijativa unutar svoje lokalne zajednice.

Kroz interaktivni niz predavanja sa Anidom Šabanović i Amelom Jusufović, ispred Foruma lijeve inicijative, prisutne aktivistkinje Foruma žena SDP Tuzla, Lukavac i Kalesija analizirana je legislativa u oblasti rodne ravnopravnosti, alati zagovaranja i komunikacije s lokalnom samoupravom te načini upućivanja inicijativa ka gradskim/općinskim vijećima, kao važnom faktoru demokratizacije društva.
‘Ovakvi treninzi su od velikog značaja za nas, aktivistkinje, koje smo u direktnoj komunikaciji s građanima/kama i njihovim problemima na terenu, te nam pomažu da taj protok informacija olakšamo, na relaciji građani/ke-izabrani vijećnici/ce ali i da osnaže nas kao organizaciju i potpomognu našu izgradnju kao budućih nositeljica promjena’, rekla je Alma Avdić, predsjednica Foruma žena GO SDP Tuzla.

Ovo je bila prva faza programa Političkog osnaživanja žena, koju realizuju FLI i Olof Palme centar te je najavljen niz aktivnosti u okviru edukacije i osnaživanja žena u lokalnim zajednicama širom BiH.

Podijeli