Sport i Sloboda su važni za Tuzlu

Imajući u vidu da su ukupna sredstva u Nacrtu Budžeta za 2021. godinu manja u odnosu na prethodnu godinu i to za cca 10 % jasno nam je da su neophodna i određena umanjenja rashoda.

Međutim u Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu predviđeno je značajno umanjenje sredstava za sport i sportske kolektive, a samim tim i za Fudbalski klub „Sloboda“.

Uzimajući u obzir značaj sporta i sportskih organizacija za Grad Tuzlu  i napore koji ulažu sportski klubovi za funkcionisanje seniorskih selekcija, ali i omasovljavanju sporta, te napore koje ulaže menadžment FK Sloboda u cilju stabilizacije kluba, što pokazuju rezultati njihovog rada, Klub vijećnika SDP -a u Gradskom vijeću Tuzla zajedno sa vijećnicima iz parlamentarne većine (SBB, TA, DF, NM) će se zalagati  da sredstva u Budžetu Grada Tuzla za 2021. godinu za sport i sportske klubove ostanu bar na prošlogodišnjem nivou.

 

GO SDP BiH Tuzla

Podijeli