Slađan Ilić ‘Od neiskorištenih nekretnina nakon trajne i potpune obustave rudarskih radova napraviti poslovne zone i otvoriti mogućnost za nova radna mjesta’

Na prijedlog delegata Slađana Ilića (SDP) iz Tuzle,  Dom naroda Parlamenta Federacije BiH nedavno je usvojio Nacrt zakona o postupanju sa neiskorištenim nekretninama nakon trajne i potpune obustave rudarskih radova, što bi mogao biti značajan resurs budućeg privrednog razvoja Tuzle.

Prema riječima Ilića, nakon što prestanu rudarski radovi, tj. okonča eksploatacija rude, zemljišta na kome su se nalazili rudnici ostaje degradirana, dok objekti koji su korišteni od strane rudarskih kompanija, privrednih društava iz oblasti rudarstva i infrastruktura bivaju napušteni i izloženi svakodnevnom propadanju. Navedeni objekti imaju priključak na struju, vodu i energente, a u njihovoj blizini se nalaze izgrađene ceste. Neki imaju i željezničku komunikaciju.

Ilic1

‘Nova radna mjesta, javna imovina bi se zaštitila od propadanja’

˝Radi se dragocjenim resursima za otvaranje poduzetničkih i poslovih zona. Poduzetnik u startu ima potrebne tehničke preduvjete, te se ne mora izlagati dodatnim troškovima. Ukoliko bi se takve nekretnine stavile u funkciju time bi se potencijalno otvorila vrata za nova zapošljavanja, ali i javna imovina zaštitila od propadanja. Takve nekretnine bi se trebale prenijeti u vlasništvo lokalnih zajednica, gradova i općina, na čijem području se nalaze, a u svrhu organizovanja poslovnih zona koje će omogućiti  nova zapošljavanja˝, kazao je Ilić za TIP.


Do sada se pitanje iskorištavanja napuštene i neiskorištene imovine rješavalo na način da je Vlada FBiH donosila pojedinačne odluke o prijenosu prava korištenja imovine u vlasništvu Federacije BiH na lokalne zajednice i druge pravne osobe. Primjera radi, Odlukom Vlade FBiH iz 2003. godine izuzet je od privatizacije i zadržan u vlasništvu FBiH dio imovine Rudnika Kreka d.o.o. Tuzla ( napušteno zemljište i kompleks objekta bivšeg Rudnika Lipnica) i data saglasnost rudnicima Kreka  za prijenos prava korištenja na ovoj imovini na Općinu, tj. na Grad Tuzla, bez naknade na period od 15 godina. Realiziran je Projekat razvojno poduzetnićkog centra inkubator Lipnica koji uspješno i danas funkcioniše.

˝Očigledno je da je to bilo po drugačijim zakonskim prijedlozima, drugačijim zakonskim rješenjima. To danas neće biti moguće jer Zakon o stvarnim pravima, ali ni drugi zakonski akti ne prepoznaju institut prijenosa korištenja nekretninama. ˝Smatram da ovo pitanje treba sistemski riješiti kako bi se napuštena ili iskorištena imovina stavila u funkciju novog zapošljavanja˝, naglasio je Ilić.

Vlada FBiH dala negativno mišljenje

Zanimljivo je da je u vezi usvojenog Nacrta zakona u Domu naroda Parlamena FBiH, Vlada Federacije BiH dala negativno mišljenje. ˝Zašto bi se nekretnine ustupale bez naknade unaprijed poznatom kupcu, ako bi se iste mogle u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima prodati putem javne licitacije po tržišnoj cijeni, čime bi i rudnik imao koristi, a postigao bi se cilj koji se ovim putem želi ostvariti˝, između ostalog, naveli su iz Vlade FBiH.

˝Posebno mi je čudno da je premijer Novalić bio protiv ovakvog zakonskog rješenja, s obzirom da je  krajem 2016. godine, tokom svoje posjete  gradu Tuzla, javno obećao da će građanima Tuzle ustupiti već duži niz godina napušteni Rudnik Bukinje. Tada je izjavio da on dolazi iz realnog sektora i da zna šta to znači˝, naglasio je Ilić.

Važno je napomenuti, da je Zakonom o rudarstvu regulisano da su rudnici po prestanku ekspoatacije rude na eksplatacionom polju dužni privesti namjeni, tj. uraditi rekultivaciju zemljišta i vratiti je lokalnim zajednicama. Taj zakon je prestao sa važenjem, a u međuvremenu je donesen Zakon o stvarnim pravima koji omogućuje da se po tržišnoj cijeni, javnom licitacijom, ta zemljišta prodaju.

Pet fabrika, 500 novih radnim mjesta u Tuzli

˝Smatram da postoji javni interes za donošenje ovog Zakona. Podsjećam vas da se u Tuzli u poslovnoj zoni Kreka-Sjever gradi pet fabrika koje će zaposliti minimalno pet stotina radnika iz Tuzle˝, zaključio je delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Slađan Ilić.

Nakon što je Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio Nacrt zakona o postupanju sa neiskorištenim nekretninama nakon trajne i potpune obustave rudarskih radova, uslijedit će javna rasprava u trajanju od 60 dana.

 

Preuzeto sa tip.ba

Podijeli