SDP Tuzla: Prijedlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima FBiH

Delegat u Domu naroda PFBiH i Predsjednik Gradskog odbora SDP BiH Tuzla Slađan Ilić u parlamentarnu proceduru je uputio prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine.
Zakonom o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o stvarnim pravima), koji je stupio na snagu u martu 2014. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine, uređena su pitanja sticanja, korištenja, raspolaganja, zaštite i prestanka prava vlasništva i drugih
stvarnih prava i posjeda.

IMG_9427
Radi se o jednom od suštinskih zakona za uređenje pravnog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine, a cilj njegovog donošenja bio je da se sveobuhvatno uredi oblast stvarnih prava.
Primjenom navedenog zakona u praksi, uočile su se evidentne pravne praznine, te pojedine odredbe treba izmijeniti, a pojedine dopuniti.
Postojanje pravnih praznina u Zakonu o stvarnim pravima uzrokovano je između ostalog, nedonošenjem propisa koji su se trebali donijeti, kako bi se upotpunio pravni sistem i uređenje odnosa u oblasti uređenja stvarnih prava u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Zakon bi trebalo donijeti u skraćenom postupku, na osnovu člana 172. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 69/07 i 2/08) i člana 164. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/03 i 21/09), jer zakon nije složen (njime se otklanjaju pravne praznine), a ni obiman. Smatram da postoji javni interes za donošenje ovog Zakona, a nisu potrebna dodatna finansijka sredstva za realizaciju ovog prijedloga.

 

Press GO SDP BIH Tuzla

Podijeli