Kandidati/kinje za GV

U Bosni i Hercegovini će se 2.10.2016. godine održati Lokalni izbori u svim opštinama/gradovima. GO SDP BiH Tuzla će kao i svaki put do sada imati svog kandidata za gradonačelnika kao i kandidate za gradsko vijeće.

1Aleksandar Vujadinović copy

Doktor medicinskih nauka Aleksandar Vujadinović je rođen 1964. godine u Tuzli gdje je nakon završene osnovne škole i Gimnazije zavšio i studij medicine. Nakon završenog studija započinje sa radom u UKC-u Tuzli, a za vrijeme ratnih dejstava je u svojstvu ljekara bio pripadnik Armije BiH.
Trenutno je zaposlen kao šef odjela za oboljenja kičme u Klinici za ortopediju i traumatologiju UKC-u Tuzli. Za vrijeme specijalizacije boravio u SAD, Francuskoj, Švicarskoj, Švedskoj i drugim zemljama zapadne Evrope u kojima je završio i dvije subspecijalizacije iz spinalne hirurgije. Nakon imenovanja od strane Ministarstva pravde duži niz godina obavlja funkciju vještaka medicinske struke iz oblasti ortopedije i traumatologije. Aktivan je u radu teniskog kluba ``Sloboda`` i dobitnik plakete RSD Sloboda. Član je humanitarnog udruženja LIONS u Tuzli.
U budućnosti će se zalagati poboljšanje nivoa zdravstvene usluge, a kako bi se smanjila potreba odlaska pacijenata na liječenje u inostranstvo, što bi dovelo do značajne uštede finansijskih sredstava.

2_Suncica_Delibegovic copy

Sunčica Delibegović 1968. godine u Tuzli, gdje je završila Srednju muzičku školu.
Pedagošku akademiju Univerziteta u Tuzli završava 1989. godine, a kasnije Filozofski fakultet.
Zaposlena je u JU OŠ ``Jala`` u Tuzli, gdje radi kao učiteljica.
Ponosna je građanka Grada Tuzle, grada otvorenih vrata za sve dobronamjerne ljude. U društvenom životu Grada Tuzla čuva i njeguje principe multietničnosti i antifašizma.
Kao buduća vijećnica inicirat će i podržavati društvene akcije u cilju poboljšanja kvaliteta odgoja i obrazovanja, zalagat će se za depolitizaciju škola kao osnovnog puta ka kvalitetnijoj školi.

3_Emir_Hodžić copy

Emir Hodžić je rođen u Tuzli 1958. godine, gdje je završio osnovnu školu, gimnaziju Meša Selimović i medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli. Zaposlen je u UKC Tuzla, Klinika za interne bolesti, odjeljenje za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju kao specijalista interne medicine i subspecijalista nefrolog. Poslednjih godina je najviše angažovan u oblasti transplantacije bubrega. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli radi kao nastavnik, vanredni profesor. Pripadnik je Armije BiH i aktivno govori engleski jezik. Trenutno je podpredsjednik GO SDP BiH Tuzla, a ako bi bio izabran za vijećnika u gradskom vijeću Grada Tuzle osnovne aktivnosti bi bile iznalaženje načina za poboljšanje zdravstvene zaštite građana i zapošljavanje mladih.

4Elvir Bijedić copy

Elvir Bijedić je rođen 1971. godine u Tuzli gdje je završio medicinsku školu. Zaposlen je na mjestu fizioterapeuta u Poliklinici za sportsku medicinu Doma zdravlja u Tuzli. Društveno je aktivan u našem gradu, višegodišnji je fizioterapeut u OKK Sloboda i košarkaškoj reprezentaciji BiH. Ukoliko mu bude povjeren mandat vijećnika zalagaće se za promociju zdravog načina života svih građana Tuzle sa posebnim akcentom na djecu i omladinu. Kroz različite vidove sportsko - zdravstvenih aktivnosti, fokus djelovanja bi bio na unapređenju zdravlja, poboljšanju njihovog psihofizičkog stanja, uključivanju u rad sportskih klubova te podizanju radne sposobnosti na viši nivo. Pored navedenog zalagao bi se za stvaranje uslova za ostanak mladih i njihovo uključivanje u društvene tokove Grada.

5Erna Mešić copy

Erna Mešić rođena je u Tuzli 1987. god. gdje je završila Gimnaziju „Meša Selimović“ i diplomirala na Filozofskom fakultetu, odsjek engleski jezik i književnost. Socijaldemokratskoj partiji BiH pridružuje se još 2007.god., i trenutno je članica Gradskog odbora SDP BiH Tuzla. U proteklom periodu uspješno sarađuje sa međunarodnim organizacijama, od kojih se izdvaja učešće u programu američke vlade pod nazivom „Unapređivanje omladinskog aktivizma i liderstva“ tokom 2014.godine. Takav trening rezultirao je u proteklom vijećnićkom mandatu i pokretanjem Inicijative za izradu strategije za mlade kao i za osnivanje Kancelarije za mlade. Jedni od budućih ciljeva su i poboljšanje materijalnih i drugih uslova za otvaranje malih i srednjih preduzeća te sinergiju mladih ljudi sa privredom i razvojnim centrima u Tuzli.

6_Elvir_Mahmuzić copy

Elvir Mahmuzić je rođen 1986. godine u Tuzli gdje je završio gimnaziju Ismet Mujezinović i Pravni faklultet na Univerzitetu u Tuzli. Društveno politički je aktivan od svoje 18 godine a u toku studija bio je dobitnik najvećeg priznanja od Svjetske asocijacije studenata međunarodnog prava. U proteklom mandatu kao vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla zalagao se za brojna rješenja od značaja za razvoj lokalne zajednice, očuvanje imovine svih građana Tuzle, kao i za stvaranje povoljnog ambijenta za otvaranje novih radnih mjesta za mlade kroz najbolji tehnološki park na Balkanu BIT Centar Tuzla.

7Rejhana Dervišević copy

Rejhana Dervišević je rođena u Tuzli 1963. godine. Doktor tehničkih nauka iz područja geologije, vanredni profesor zaposlena u JU Univerzitet u Tuzli, na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu. Član više radnih grupa i komisija u različitim projektima Evropske Unije. Zalagaće se za očuvanje, razvoj i unaprjeđenje tuzlanskih vrijednosti, antifašizam, zajednički život.

8Alen Kapidžić copy

Roden u Tuzli 1977. godine, gdje je zavrsio Mješovitu srednju Mašinsku skolu, kao i Filozofski fakultet odsjek za fizičku kulturu Univerziteta u Tuzli. Titulu magistra nauka stekao je na Univerzitetu u Tuzli a titulu doktora nauka na Univerzitetu ``Dzemal Bijedić`` u Mostaru. Od 2004. pa do danas radi na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, gdje je obavljao i funkciju Prodekana za nastavu kao i Dekana fakulteta. Ukoliko bude izabran u Gradsko vijeće grada Tuzla zalagat ce se za unaprijeđenje uslova i rada i odgojno - obrazovnom sistemu te ce se boriti protiv segregacije i politizacije u obrazovnom sistemu. Podržavat će i osmišljavati projekte koji doprinose zapošljavanju i privrednom razvoju. Zalagat će se i za razvoj sportske infrastrukture, uvođenje u rad sportskih organizacija školovanih kadrova sa odgovarajućom diplomom.

9Nataša Perić copy

Nataša Perić je rođena u Tuzli 1978. godine, gdje je završila Gimnaziju „Meša Selimović“ Tuzla i Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli. Zaposlena je u JU „Muzej istočne Bosne“ Tuzla na poslovima kustosa. Autor je brojnih izložbi na temu iz istorije grada Tuzle iz perioda Radničkog pokreta, Narodnooslobodilačke borbe (1941-1945) i Socijalističke izgradnje. Ukoliko postane vijećnik, zalagaće se za promociju i zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa grada Tuzle, te promociji kulturne različitosti koja karakteriše naš grad. Dobitnik je Priznanja za doprinos u društvenoj zajednici koju je dodjelio Savez udruženja boraca i antifašista (SUBNOAR) Tuzlanskog kantona.

10Enes Huseinagić copy

Enes Huseinagić je rođen 06.04.1960. godine u Mostaru. Pedagošku akademiju Univerziteta u Tuzli završio je 1983. godine, a potom Tehnološki fakultet 1990. godine. 2006. godine, promoviran je u zvanje specijaliste obrazovnog menadžmenta na Univerzitetu Kopar, R. Slovenija. Iste godine stiče postdiplomski certifikat Manchester Metropolitan University. Na Univerzitetu u Novom Sadu, stiče zvanje Dr.sc. obrazovnog menadžmenta 2009. godine. Na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku zaposlen je od 2010. godine a trenutno obnaša funkciju zamjenika rektora i dekana na Ekonomskom fakultetu.
Kao aktivni učesnik Armije BiH obnašao je funkciju načelnika veze I. Tuzlanske brigade.
U proteklom mandatu kao vijećnik u Gradskom vijeću se zalagao za transparentan utrošak sredstava za stvaranje modernog političkog sistema po uzoru na demokratski razvijene zemlje Europe radi kvalitetnijeg i bržeg ostvarivanja postavljenih ciljeva kao i za projekte i investicije za cjelokupan napredak i razvoj Grada Tuzle. U budućem periodu zalagat će se za dobrobit građana u svim segmentima privrednog i društvenog života.

11Azra Gazibegović copy

Azra Gazibegović je rođena u Tuzli 1985.godine,gdje je završila Gimnaziju Ismet Mujezinović i Filozofski fakultet,odsjek za Socijalni rad na Univerzitetu u Tuzli. Nezaposlena je. Aktivna je u društvenom životu našeg Grada od 2004.godine. Uspješno je završila Školu za političke studije Vijeća Evrope i Internacionalni trening program pod nazivom ``Razvoj lokalne demokratije sa rodnom perspektivom`` u organizaciji ICLD-a. Volontirala je u Kancelariji za mlade Grada Bolonja u Italiji gdje je stekla nova znanja i vještine te je primjere dobre prakse prenijela u svoju lokalnu zajednicu.
U proteklom mandatu kao vijećnica u Gradskom vijeću se zalagala za uvođenje budžetske pozicije namijenjene za projekte mladih, za uvođenje budžetske stavke za aktivne mjere zapošljavanja u 2015.godini te nakon dobrih rezultata insistirala na povećanju sredstava u 2016.godini, za ustanovu socijalne zaštite iz nadležnosti lokalne zajednice kako bi građanima i građankama Tuzle pružili bolju, kvalitetniju i pravovremenu uslugu s ciljem otklanjanja socijalnih poteškoća.

12Srđan Kerošević copy

Rođen u Tuzli 1983. godine, gdje je završio Srednju Ekonomsku školu, te Pravni fakultet Univerziteta „Apeiron“ u Banja Luci. Zaposlenik firme „Omega“ d.o.o. iz Živinica. Dugogodišnji aktivni član SDP-a, gdje je u proteklom periodu obavljao niz funkcija. U prethodnom mandatu kao vijećnik Gradskog vijeća Tuzla zalagao se za korektnu raspodjelu sredstava u pogledu rješavanja komunalnih potreba naših Mjesnih zajednica, te propagiranju ideje antifašizma.

13Dajana Bakić copy

Dajana Bakić rođena je u Tuzli 1986. godine. Nakon Gimnazije ``Ismet Mujezinović``, diplomirala je pedagogiju i psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i trenutno je nezaposlena.
Dugogodišnja je aktivistkinja, te je tokom svog društvenog angažmana ostvarila značajnu ulogu i doprinos u radu Saveza antifašista i boraca NOR-a, Omladinskog pokreta „Revolt“ i Folklornog ansambla ``Panonija``, a trenutno volonterski obavlja dužnost izvršne direktorice Tuzlanskog otvorenog centra.
Za gradsku vijećnicu je prvi put izabrana 2012. godine i u tekućem mandatu je značajan njen angažman na programima razvoja preduzetništva, poljoprivredne proizvodnje i zaštite okoliša, zagovaranju ljudskih prava, te podrška mladima, organizacijama civilnog društva, kulturi i medijima.
U narednom mandatu nastavit će sa odgovornim i transparentnim radom na daljem razvoju Grada Tuzla i davati podršku građanskim inicijativama, a sve u skladu sa principima ravnopravnosti i solidarnosti, te antifašističkim vrijednostima

14MirzaĆatibušić copy

Rođen u Tuzli 1985. godine, gdje je završio Gimnaziju Ismet Mujezinović i Akademiju dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli. Omladinski je radnik sa šestogodišnjim iskustvom rada sa djecom i mladima. U Tuzli je prepoznat kao istinski aktivista i borac za poštivanje ljudskih prava. Ukoliko dobije povjerenje građana Mirza obećava maskimalno zalaganje za rješavanje problema koji muče građanke i građane Tuzle, sa posebnim naglaskom na probleme djece i mladih.

15Adis Kovčić copy

Kovčić Adis je rođen 1985. godine u Tuzli, gdje je završio Srednju ekonomsku školu i Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, smjer marketing. Zaposlenik je JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla. Član SDP - a je od 2010. Godine i trenutno obnaša funkciju sekretara Gradske organizacije SDP BiH Tuzla. Član nekoliko udruženja građana, višestruki dobrovoljni davalac krvi, te član Komisije za mlade SABNOR-a TK. Ukoliko bude izabran u Gradsko vijeće zalagat će se za unapređenje poslovnog ambijenta za otvaranje novih radnih mjesta, te ravnomjeran razvoj komunalne infrastrukture svih mjesnih zajednica, te promociji ideje antifašizma.

16Ružica Zagorčić copy

Ružica Zagorčić je rođena 1958. godine, i čitav život je vezana za Tuzlu. Završila je Gimnaziju Meša Selimović u Tuzli, a potom Medicinski fakultet u Tuzli, specijalizacija pneumoftiziologije na KPC Jordanovac u Zagrebu, te dodatne edukacije u Americi i Evropi.
Zaposlena na UKC-u Tuzla, Klinika za plućne bolesti.
Nema iskustvo u predstavničkim organima, ali to smatra dobrom prilikom da se okuša na takvoj jednoj poziciji, gdje bi mogla iskazati svoje planove, želje, bolje sutra za svoje sugrađane.
Ono čemu se želi naročito posvetiti kao vijećnica, jeste rad na zdravstvenoj politici, unaprjeđenju zdravstva kao i položaju građana u istom, ali i generalno napretku našeg grada u svakom segmentu njegove infrastrukture.

17Hazim Jusufović copy

Hazim Jusufović je rođen 1959. godine u Tuzli, gdje je završio Muzičku školu. Zaposlen je u JUOŠ „Slavinovići“ i JUOŠ „Simin Han“. Aktivan učesnik u društvenom životu Grada. Dugi niz godina je član UKUD „Zvonko Cerić“, a trenutno obnaša funkciju predsjednika. Ukoliko bude izabran za vijećnika, zalagat će se za unapređenje kulturnog života mladih i građana Tuzle.

18Mirjana Marković copy

Mirjana Marković je rođena 1954. godine opština Lukavac. Srednju muzičku školu završila je u Tuzli i Sarajevu. Dugogodišnja uposlenica na rukovodećim radnim mjestima narodnog pozorišta Tuzla sve do odlaska u mirovinu. Ako dobije povjerenje glasača, zalagat će se da sve institucije kulture dobiju veću podršku nadležnih institucija, kako bi postizali još bolje rezultate, te bili još uspješniji u svom radu.

19Milenko Perkić copy

Milenko Perkić je rođen u Tuzli 1962. godine, gdje je završio Gimnaziju 1981. godine. Zaposlen u Gradskoj upravi Tuzla, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica od 1996. godine. Pripadnik Armije R BiH 1992.-1996. godina.
Pravci djelovanja i zalaganja: transparentan odnos između građana i rada gradskih službi i Gradskog vijeća Tuzla, gdje će interesi građana biti osnova za kratkoročna i dugoročna planiranja i aktivnosti Gradskog vijeća i službi Grada Tuzla

20Dino Kikanović copy

Dino Kikanović je rođen u Tuzli 1986. godine, gdje je završio Gimnaziju Meša Selimović i Pravni fakultet Sarajevo, odjeljenje u Tuzli. Zaposlen je u advokatskoj kancelariji „Muharemagić“ kao advokatski stručni saradnik. Aktivan je sportista dugi niz godina, kao profesionalni fudbaler . U budućem mandatu kao vijećnik u Gradskom vijeću će se zalagati za kreiranje jos boljih uslova za pokretanje malih i srednjih preduzeca, koji ce buducim investitorima olaksati ulaganje u Grad Tuzlu i time uciniti ovaj prostor jos atraktivnijim za razvoj potencijala koji su vec prepoznati ali i onih koji se tek trebaju prepoznati.

21Merima Softić copy

Rođena u Tuzli 1981 godine, gdje je završila Gimnaziju Meša Selimović, a potom studij pedagogije psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Dugogodišnja reprezentativka, osvajačica medalja na Svjetskom i Evropskom prvenstvu te Mediteranskim igrama, u više navrata proglašavana je sportistom Bosne i Hercegovine a potom i sportistom decenije BiH. Nosilac je Tuzlanske plakete. Trener je karate kluba Storm Tuzla i glavni državni sudija KSBiH. Na poziciji Gradske vijećnice je dva mandata i ista se zalagala za mnoge projekte koji su doprinosili poboljšanju uvjeta za razvoj svoje sredine u svim sferama, kao i za valorizaciju sportskih rezultata i poboljšanje uvjeta za ostvarivanje istih.

22Džemal Džindo copy

Džemal Džindo je rođen u Tuzli 1963. godine gdje završava Srednju građevinsku školu. Građevinski fakultet završava na Univerzitetu u Nišu. Tokom ratnih dešavanja 1992.-95.g pripadnik je Armije RBiH. Kao vijećnik u proteklom mandatu se zalagao za ravnomjeran razvoj komunalne infrastrukture na cijelom području Grada Tuzla.

23Olgica Bešić copy

Olgica Bešić je rođena u Tuzli 1972. godine, gdje je završila Gimnaziju Meša Selimović i Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli. Zaposlena je JU OŠ „Bukinje“ kao profesor matematike i informatike. Aktivna je u društvenom životu našeg Grada i aktivan član raznih udruga i humanitarnih organizacija. Ukoliko postane vijećnik u Gradskom vijeću zalagala bi se za: rješavanje problema u sistemu obrazovanja sa aspekta roditelja, učenika, prosvjetnog radnika, škole, kvalitetniji život svih sugrađana s akcentom na rubne MZ-e Grada Tuzle i socijalno ugrožene, očuvanje dobrih međususjedskih i međunacionalnih odnosa, otkrivanje i procesuiranje svih oblika korupcije i nepotizma, aktivniji i savremeniji pristup ekološkoj problematici grada, uključivanje u svjetske standarde brige o životinjama i njihove zaštite.

24Jozo Nišandžić copy

Jozo Nišandžić je rođen 1951.g u Tuzli. Radni vijek je započeo 1969. Godine u TTU u Tuzli. Kao dobrovoljac uključio se u odbranu Tuzle i Bosne i Hercegovine od agresije. Za doprinos u odbrani BiH i u odbrambeno-oslobodilačkom ratu, radio je na razvoju i jačanju jedinica VFBiH. Više puta pohvaljen, nagrađen, unaprijeđen. Odlukom građana Tuzle na lokalnim izborima 2004., 2008., i 2012. Biran za vijećnika Opštinskog vijeća Tuzla. Ukoliko bude izabran u Gradsko vijeće nastavit će se boriti za zajednički život svih naroda i narodnosti građana Tuzle. Nastavit će borbu protiv fašizma, nacionalizma, šovinizma, mita i korupcije, braniti javnu imovinu i zalagati se za stvaranje povoljnih uslova za zapošljavanje novih mladih naraštaja.

25Hazrudin Kišić copy

Rođen 1961 godine u Dobrnji, opština Tuzla. Završio srednju školu - vojnu u Beogradu i višu u Tuzli. Otac dvoje djece. Penzioner OS BiH.
Predsjednik OO SDP Dobrnja od 2009.g. Predsjednik savjeta MZ od 2013.g. i aktivista u FTZ-MAZ-a, Koordinator i lider lokalne grupe za razvoj Dobrnja od 2014, član GO SDP Tuzla. Ukoliko postane vijećnik zalagat će se za: punu ravnopravnost ruralnog dijela Grada sa gradskim MZ, ravnomjeran razvoj grada u svakom smislu, kao i ravnomjernu raspodjela budžeta.

26Elida Saletović copy

Elida Saletović je rođena u Tuzli 1985. godine. Završila je Gimnaziju ''Meša Selimović'', nakon čega je diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i stekla zvanje diplomirani socijalni radnik. Svoje dalje stručno usavršavanje nastavlja upisujući magistarski studij na Univerzitetu u Tuzli, odsjek: Socijalni rad. Zaposlena je u JU Centar za socijalni rad Tuzla. Aktivna je u društvenom životu svoje lokalne zajednice, a ukoliko postane vijećnica Gradskog vijeća, zalagat će se za socijalnu pravdu, za afirmaciju i angažovanje mladih i žena u organima i tijelima Grada, za ravnopravan tretman u rješavanju životnih problema građana svih mjesnih zajednica.

27Damir Muratović copy

Damir Muratović rođen je u Tuzli 1981.godine, gdje je završio srednju Učiteljsku školu. Na Filozofskom fakultetu u Tuzli završio je odsjek Pedagogija-psihologija, te nakon toga stekao i zvanje magistra humanističkih nauka iz područja pedagogije.
Zaposlen je u JU ``Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju – Tuzla``, gdje od 2011.godine do danas obnaša funkciju direktora.
Uspješno je radio kao istaknuti stručnjak iz prakse - asistent na Filozofskom fakultetu i na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.
Ukoliko dobije povjerenje građana, kao gradski vijećnik će se zalagati za značajniju ulogu mladih u društvenom životu, unapređivanje prava i statusa djece i osoba sa teškoćama u razvoju i invaliditetom, marginaliziranih i socijalno ugroženih, izgradnju i otvaranje ``Centra za autizam`` u Tuzli i poboljšanje uslova života građana u prigradskim mjesnim zajednicama.

28Ljuba Franjić copy

Franjić Ljuba je rođena 1968. godine, u Grabovici Tuzla. Srednju Upravnu školu je završila u Tuzli. Zaposlena u Gradskoj upravi, kao sekretarka u MZ „Slavinovići“ i „Kula“. Od 1995. godine aktivna u OO SDP Slavinovići. Ukoliko dobije povjerenje građana i bude izabrana u gradsko vijeće zalagat će se za poboljšanje uslova života svih građana i izgradnji komunalne infrastrukture u svim Mjesnim zajednicama.

29Fahrudin Sinanović copy

Fahrudin Sinanović, rođen 1963. godine u Mramoru, Tuzla, gdje je završio i osnovno obrazovanje. Završio Upravnu školu u Tuzli, a u toku svog višegodišnjeg radnog angažmana (Služba državne bezbjednosti BiH-Sektor Tuzla, OSA BiH, Obavještajno sigurnosna agencija BiH) stiče više obrazovnih i stručnih zvanja, Viši menadžer u Sportu u Novom Sadu, Diplomirani ekonomista 2007.g. u Doboju, te zvanje diplomiranog Menadžera za bezbjednost 2010.godine. Penzioner od 2015. godine. Višegodišnji dobrovoljni davalac krvi. Svoj angažman, ukoliko bude izabran za vijećnika Grada Tuzle namjerava usmjeriti prema svim segmentima koji su navedeni u Programu SDP BiH usvojenom na 6. Kongresu SDP BiH kao i prema realizaciji svega onoga što je navedeno u Izbornom programu GO SDP BiH.

30Radislav Đokić copy

Radoslav Đokić je rođen u Tuzli 1955. godine, gdje je završio ugostiteljsku školu i školu za VKV radnike. Odnedavno je u penziji. U toku radnog vijeka obnašao je uglavnom rukovodeće funkcije u preduzeću i bio član Granskog sindikata BiH za ugostiteljstvo i turizam. Član SKJ od 1977. Godine. Trenutno obnaša funkciju predsjednika OO SDP - Solina, kao i predsjednika savjeta MZ Solina. Ukoliko bude izabran za vijećnika zalagat će se za prava zaposlenih u sektoru ugostiteljstva.

31Ljiljana Hadžiavdić copy

Rođena 1965. godine u Tuzli. Majka dva sina. Završila Fakultet Političkih nauka u Sarajevu, odsjek Sociologija. Zaposlena u Javnoj ustanovi Nase dijete Tuzla. Aktivna u društveno političkom životu grada Tuzle i lokalnoj zajednici. Kao vijećnica u Gradskom vijeću boriće se za nastavak pozitivnog trenda razvoja Tuzle, za afirmaciju ljudskih potencijala i novih ideja. Zalagat će se za projekte koji nude stvaranje uslova za zapošljavanje kao najznačajnije segmenta života u gradu Tuzli, naročito omladine. Također zalagat će se za ideje koje se tiču zajedničkog multietničkog života u Tuzli. Kao veliki ljubitelj sporta i kulture biće veliki saveznik projektima koji se tiču ovog sektora te za sve ideje koje ce donijeti uvjete za bolji život nas i naše djece.

32Ademir Kovačević copy

Ademir Kovačević je rođen u Tuzli 1988. godine, gdje je i završio Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli. Nije zaposlen. Aktivan je u društvenom životu našeg Grada i predsjednik je Mjesne zajednice Lipnica. Ukoliko postane vijećnik u Gradskom vijeću zalagao bi se za otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje mladih ljudi.

33Enisa Ferhatbegović copy

Enisa Ferhatbegović je rođena 1993. u Tuzli, gdje je završila Srednju medicinsku školu. Obavila je 6 mjeseci pripravničkog staža kao fizioterapeut na JZU UKC Tuzla, a trenutno radi kao spasilac DKI JET-a na Panonskim jezerima. Članica SDP-a i Foruma mladih SDP-a od 2010., a trenutno obavlja funkciju Predsjednice savjeta MZ Grabovica.

34Jasmin Jahić copy

Jasmin Jahić je rođen u Tuzli 1968. godine, gdje je završio Građevinsku školu i Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli. Dolazi iz radničke porodice. Zaposlen je u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Grada Tuzla na poslovima starješine ispostave. Član Gradskog odbora SDP BiH Tuzla. Svojim dosadašnjim radom dao je doprinos u razvoju lokalne zajednice. Ako postane vijećnik u Gradskom vijeću, zalagat će se za ravnopravan tretman u rješavanju životnih problema građana svih mjesnih zajednica.

35Blažan Kojić copy

Kojić Blažan je rođen 1957. godine u Srednjoj Dragunji u Tuzli. Po zanimanju vozač. Poslije odbrambeno-oslobodilačkog rata koji se desio u BiH, prioritet mu je da dijasporu kojoj je i sam pripadao poveže sa domovinom, iz koje dolazi, te na taj način doprinese stabiliziranju situacije i pokrene povratak naroda u BiH.
Trenutni društveni angažman pokriva niz funkcija, od funkcije predsjednika „Josip Broz Tito“ Dragunja, zatim funkcija predsjednika OO SDP Dragunja, član Gradskog odbora SDP BiH Tuzla, itd.

LISTA NACIONALNIH MANJINA

Mehmed Mujić copy

Mehmed Mujić je rođen 1977. godine u Tuzli. Na filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2006. godine završava Fakultet za tjelesni odgoj i sport. Ubrzo nakon diplomiranja postaje i prvi magistar društvenih nauka u Bosni i Hercegovini ispred pripadnika Romske nacionalne manjine. 2011.godine biva izabran za potpredsjednika Svjetske organizacije Roma. Dobitnik je ``Tuzlanske plakete“. Predsjednik je Udruženja ``Evropski put Roma`` iz Tuzle. Aktivno se zalaže za prava i bolji položaj nacionalnih manjina. U proteklom mandatu kao vijećnik u Gradskom vijeću se zalagao za poboljšanje ukupnog stanja i položaja pripadnika nacionalnih manjina s akcentom na zapošljavanje, zdravstveno osiguranje i kontinuirano obrazovanje. Posebno se istakao u oblasti stambenog zbrinjavanja socijalnih kategorija. Pored navedenog Mehmed Mujić je kroz realizaciju svog mandata bio jako uspješan u područjima unapređenja uslova života Roma, naročito u područjima unapređenja vodosnadbijevanja, elektrifikacije - ulične rasvjete, zdrastvene zaštite.