Glavni odbor SDP BiH usvojio Izborni program – Plan 10

Na jučerašnjoj sjednici Glavnog odbora Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u Tuzli usvojen je Izborni program partije – Plan 10, čija je izrada počela prije više od godinu dana i u čijoj su izradi direktno bili uključeni i građani iz šezdesetak gradova i općina širom BiH.

SDP BiH smatra da je sistemsko i plansko rješavanje ključnih problema društva najefikasniji način borbe protiv retrogradnih snaga u Bosni i Hercegovini.

Smanjenje stope siromaštva, zapošljavanje, pokretanje javnih radova i uspostava efikasnih policijskih i pravosudnih institucija, neki su od ključnih strateških ciljeva SDP-a, uz definisanje niza konkretnih mjera za njihovo ostvarenje kroz partijski Izborni program.
Na sjednici je zaključeno da je Plan 10 stvarni alat za argumentovano suprotstavljanje nacionalističkim strankama na predstojećim Općim izborima.

Samo definisanim sistemskim mjerama, a ne parcijalnim i individualnim postupcima, mogu se istinski poraziti nacionalističke elite odgovorne za trenutno stanje sveopćeg siromaštva, nepravde i urušavanja državnih institucija.

Glavni odbor je ovlastio Predsjedništvo SDP BiH da, u skladu sa odgovorima građanskih stranaka na dokument o zajedničkim predizbornim i postizbornim aktivnostima, donese odluku o prihvatanju dokumenta sporazuma.

Članovi Glavnog odbora dali su podršku reduciranju nadležnosti Doma naroda Parlamenta FBiH i uspostavljanju pune simetrije sa Vijećem naroda RS, kao i ostalim principima utvrđenim kao osnov za provedbu odluke Ustavnog suda BiH po apelaciji Bože Ljubića.

Pozvan je Parlament BiH da pokaže društvenu odgovornost i odlučnost u odnosu na problem višestruko kompromitovanog CIK-a, u slučaju nestanka 35 tona glasačkog materijala, čija smjena se nameće kao jedino rješenje trenutnog stanja.

Posebno je osuđena neviđena prevara penzionera u režiji Vlade FBiH, s obzirom da su, nažalost, potvrđene ranije tvrdnje SDP BiH da novi Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju predstavlja očito varanje trenutnih i siromašenje svih budućih penzionera.

Pozvano je i rukovodstvo Parlamenta FBiH da što hitnije zakaže posebnu sjednicu na kojoj bi se raspravljalo o opravdanim zahtjevima demobilisanih boraca, koji najavljuju nove proteste i blokade. Očigledno je da aktuelna vlast nema volje za rješenje boračkih problema, jer ne zakazuju ovu sjednicu, iako već više od godinu dana postoji zahtjev za njeno održavanje.

Podijeli