Uspješno realiziran projekat “Besplatne pripreme za prijemne ispite na fakultete Univerziteta u Tuzli 2016”

U protekle dvije sedmice mjeseca juna realiziran je ovogodišnji ciklus projekta Foruma mladih SDP Tuzla “Besplatne pripreme za prijemne ispite na fakultete Univerziteta u Tuzli 2016”. Projekat je realiziran i ove godine u kontinuitetu počevši od 2010.godine. u saradnji sa Savjetima za osnovno, srednje i visoko obrazovanje u okviru GO SDP BiH Tuzla.

Ovaj projekat obuhvatio je besplatnu instruktivnu nastavu za više od 250 maturanata/tica a nastava se odvijala svakoga dana tokom dvije sedmice, završno s 30.6.2016.

Projekat je od samog početka usmjeren na populaciju maturanata i maturantica srednjih škola u Tuzli, sa ciljem da im se od strane kvalifikovanog kadra SDP BiH Tuzla pruži besplatna edukacija iz nastavnih predmeta sa kojima će se susresti na prijemnim ispitima.

Predavačima i predavačicama koji su uzeli učešće u ovom projektu dugujemo veliku zahvalnost gdje su instruktivnu nastavu izvodili volonterski i svojim znanjem, susretljivošću i voljom čime su doprinijeli boljem uspjehu maturanata i maturantica na prijemnim ispitima za fakultete na Univerzitet u Tuzli.

Od 2010. godine pa do ovogodišnjeg realiziranog ciklusa projekta 2016. godine, kroz priču Besplatnih priprema prošlo je preko 4000 maturantica i maturanata što dovoljno govori o jačini projekta, važnosti i popularnosti među onima koji se posluže raspoloživim i besplatnim znanjem i savjetima naših profesorica i profesora.

Projekat se iz godine u godinu realizuje sve uspješnije uz nesebičnu pomoć volontera i volonterki, aktivista i aktivistica Foruma mladih SDP BiH Tuzla koji su svojim angažmanom pomogli neometan tok izvođenja nastave a time i uspješnost projekta.