Odjeli

Forum mladih GO SDP BiH Tuzla posljednjih par godina, zbog bolje koordinacije i velikog broja članstva, je organizovan tako što djeluje kroz sektore/odjele. Svaki od ovih sektora radi na principu godišnjeg plana rada, pripremljenog zajedno sa svim članovim sektora. Naravno svaki član Foruma mladih, ako ima želju, slobodno vrijeme i osjeća da može doprinijeti radu nekog od odjela, može biti član i više njih.

Trenutno radimo sa četiri sektora, a to su:

– Sektor za edukaciju

– Sektor za zdravlje

– Sektor za kulturu

– Sektor za IT podršku