Besplatne pripreme za prijemne ispite na fakultete Univerziteta u Tuzli

Forum mladih SDP BiH Tuzla projekat pod nazivom „Besplatne pripreme za prijemne ispite na Univerzitet u Tuzli“ realizuje tokom mjeseca maja i juna svake godine u kontinuitetu počevši od 2010.godine. u saradnji sa Savjetom za obrazovanje u okviru GO SDP BiH Tuzla.

Ovaj projekat prepoznat je kao kvalitetan i koristan projekat koji mladim ljudima u teškom vremenu za Bosnu i Hercegovinu pruža besplatnu edukaciju, saradnju i konsultacije sa profesorima i svojim
budućim kolegama i kolegicama.

Projekat je od samog početka usmjeren na populaciju maturanata i maturantica srednjih škola u Tuzli, sa ciljem da im se od strane kvalifikovanog kadra SDP BiH Tuzla pruži besplatna edukacija iz nastavnih predmeta sa kojima će se susresti na prijemnim ispitima.

Predavačima i predavačicama koji su uzeli učešće u ovom projektu dugujemo veliku zahvalnost gdje su instruktivnu nastavu izvodili volonterski i svojim znanjem, susretljivošću i voljom čime su doprinijeli boljem uspjehu maturanata i maturantica na prijemnim ispitima za fakultete na
Univerzitet u Tuzli.

Od 2010. godine pa do zadnjeg realiziranog ciklusa projekta 2015. godine, kroz priču Besplatnih priprema prošlo je preko 3500 maturantica i maturanata što dovoljno govori o jačini projekta, važnosti i popularnosti među onima koji se posluže raspoloživim i besplatnim znanjem i savjetima naših profesorica i profesora.

Projekat se iz godine u godinu realizuje sve uspješnije uz nesebičnu pomoć volontera i volonterki, aktivista i aktivistica Foruma mladih SDP BiH Tuzla koji su svojim angažmanom pomogli neometan tok izvođenja nastave a time i uspješnost projekta.

besprip

logobaner